Prof. Dr. Sinan Sözen
Anasayfa | İletişim

Prof. Dr. Sinan Sözen                                                                                                                   

Doğum Yeri: Ankara                                                                                                                            

Doğum Yılı: 1967

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dil: İngilizce

Mail adresi: sinansozen@usa.net

Web Adresi: www.sinansozen.com

 

 

 

 

 

 

Uzmanlık Alanı: Üroloji

EĞİTİM

1993 - 1998         Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Uzmanlığı

1986 - 1992         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İŞ DENEYİMİ

2011- Halen         Gazi Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı / Prof. Dr.

2004-2011           Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Doç. Dr.

2005-2006           San Francisco California Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı / Laparoskopi Eğitimi

2002- 2004          Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Yard. Doç. Dr.

2001 - 2002         Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Uzman Hekim

2000 - 2001         Hamburg Eppendorf Üniversitesi Üroloji Kliniği / Üroonkoloji Yan Dal

1998-2000           Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Üroonkoloji Yan Dal

1996-1997           Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Üroonkoloji Labarotuar  

1993 - 1998         Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

1992 - 1993         Giresun Orta Cami Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim / Mecburi Hizmet

 

Yönetilen Uzmanlık Tezleri:

2010: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Üroloji Anabilim Dalı

Tez Konusu:“Renal Kortikal Tümörlerin Tedavisinde Açık ve Laparoskopik Radikal Nefrektomilerin Klinokopatolojik Analizi”

Tez Öğrencisi: Dr. İyimser ÜRE

 

2006: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Üroloji Anabilim Dalı

Tez Konusu:“Prostat kanserinde mikrodamar yoğunluğu, Ki-67 ve p53 ekspresyonu ile klinikopatolojik parametreler ve hasta prognozu arasındaki ilişki”

Tez Öğrencisi:Dr. Cenk ACAR

 

2006: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Üroloji Anabilim Dalı

Tez Konusu:“Mikroskopik hematüri ile mesane kanserinin ilişkisi: Bugün için kullanılan tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi”

Tez Öğrencisi:Dr. Lokman İRKILATA

 

2005: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Üroloji Anabilim Dalı

Tez Konusu:“Renal hücreli kanserde adezyon moleküllerinin yeri”

Tez Öğrencisi:Dr. Fazlı POLAT

 

2005: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Üroloji Anabilim Dalı

Tez Konusu:“Mesanenin tranzisyonel hücreli kanserinde siklooksijenaz-2 ekspresyonunun klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi ve prognoz üzerine etkisi”

Tez Öğrencisi:Dr. Özdemir Serhat GÜROCAK

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.    Mikroskopik hematüri saptanan olgularda mesane tümörü görülme oranının saptanması, Gazi Üniversitesi, BAP, 01-2002/127, Proje Yürütücüsü, 2002, (Kesin raporu kabul edildi).

2.    Prostat Kanserinde Diagnostik ve Prognostik Moleküler Biyobelirteçler,Gazi Üniversitesi, BAP, 01-2009/32, Proje Yürütücüsü, 2009, (Devam etmekte).

3.    Prostat Kanser Moleküler Mekanizma Yolağı ile İlişkili Olan Genlerin CpG Adalarının Metilasyon Örüntüsünün Klinikopatolojik Özellikler ile İlişkilendirilmesi, Gazi Üniversitesi, BAP, 01-2009/21, Proje Araştırmacısı, 2009, (Devam etmekte).

4.    Prostat Kanserinde RASSF1A Geninin Genetik ve Epigenetik Değişimleri,Gazi Üniversitesi, BAP, 01-2009/22, Proje Araştırmacısı, 2009 (Devam etmekte).

5.    Renal hücreli karsinomda VHL, TIMP-3 ve RASSF1A genlerinin transkriptomik düzeyindeki ifadeleri, Gazi Üniversitesi, BAP, 01/2010-25, Proje Yürütücüsü, 2010, (Devam etmekte).

6.    Renal Hücre Karsinoma Hücre Hattında Wnt Sinyal Yolağı Antagonistlerinin Metilasyon Aracılığıyla Apoptoz Üzerine Etkileri, Gazi Üniversitesi, BAP, 01/2010-21, Proje Araştırmacısı, 2010 (Devam etmekte).

7.    Renal Hücreli Karsinomda Dolaşımsal DNA Metilasyon Belirteçleri, Gazi Üniversitesi, BAP, 01/2010-24, Proje Araştırmacısı, 2010 (Devam etmekte).

8.    Deneysel varikosel modelinde uygulanan farklı mikrocerrahi tekniklerin ve L-Karnitin tedavisinin moleküler düzeyde spermatogenez üzerine etkisi, Gazi Üniversitesi, BAP, 01/2010-15, Proje Araştırmacısı, 2010 (Devam etmekte).

9.    Prostat Hücre Hattında Jak/Stat3 Yolağının Anjiojenezdeki Rolü, Gazi Üniversitesi, BAP, 01/2010-74, Proje Araştırmacısı, 2010 (Devam etmekte).

10.  Aşırı aktif mesaneli çocuklardaki ilgili gen polimorfizmlerinin antikolinerjik tedaviye etkisi, Gazi Üniversitesi, BAP, 01/2010-79, Proje Araştırmacısı, 2010 (Devam etmekte).

11.  İnsan Mesane Kanseri Hücre Hattında (T24) Wnt Antagonistlerinin Epigenetik Düzenlenmelerle Apoptoz Yolağındaki Genlerin İfade Edilmesine Olan Etkileri, TUBİTAK 1001 Projesi, SBAG 110S137, Proje Araştırmacısı, 2010.

 

İDARİ GÖREVLER:

2006-2008          Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

2008-Halen         Üroonkoloji Derneği 2. Başkanı

2009-Halen         Ürolojik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2010- Halen        Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ürolojik Cerrahi Derneği

Üroonkoloji Derneği

Kontinans Derneği

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği

Ankara Ürologlar Derneği

Amerikan Üroloji Derneği

Avrupa Üroloji Derneği

Ödüller:

1. Sözen S, S. Eskicorapci, B. Küpeli, L. Irkilata, M. Altinel, G. Ozer, C. Uygur, T. Alkibay ve H. Ozen,Complexed prostate specific antigen density is better than the other

PSA derivatives for detection of prostate cancer in men with total PSA between 2.5 and 20 ng/ml: results of a prospective multicenter study”.

     Üroonkoloji Derneği /Astra Zeneca Üroonkoloji Araştırma Ödülü (2005)

      2. Yaman O, E. Ozdiler, S. Sözen ve O. Göğüş, “Transmurally absorbed intravesical     chemotherapy with dimethylsulfoxide in an animal model”.

            Türk Üroloji Kongresi, En İyi Sözel Sunum II.’lik Ödülü (1998)

3. Ece Konaç, Nuray Varol, Akın Yılmaz, Sevda Menevşe, Sinan Sözen, “Renal Hücreli Karsinoma Hücre Hattında DNA Metiltransferaz İnhibitörü Uyartılı Apopitozis”.

      Ürolojik Cerrahi Derneği, 1. Ulusal Kongresi, En İyi Sözel Sunum II.’lik Ödülü (2012)

 

Verdiği Dersler:

Dönem III Mesane ve Prostat Kanseri Tümör Belirteçleri

Dönem V Testis Tümörü, Prostat, Böbrek ve Mesane Kanserleri

Dönem I, II, III ve VI Klinik Beceri Eğitimi

Dönem I, II ve III İletişim Becerisi

Dönem VII Ürogenital Sistem Tümörleri Klinik ve Teorik Dersleri

 

ESERLER